Publicat pe Lasă un comentariu

Schema de montaj descarcator supratensiune

Schema de montaj descarcator supratensiune.

Descărcătoare
Pentru o protecţie eficientă la supratensiune, avem  soluţii concrete: protecţia în două trepte de putere ca protecţie generală, protecţia de la unu până la patru poli ca protecţie medie şi un aparat pentru protecţia fină a echipamentelor. Aparatele pentru protecţia la supratensiune din locuinţe şi birouri sunt uşor de instalat şi corespund nivelului actual al tehnicii. Pentru a reduce la minim riscurile provocate de către descărcările atmosferice,  protecţia la supratensiune se recomandă în toate zonele în care se pot produce pagube la instalaţiile interioare sau la aparatura electrocasnică.

Schema de montaj descarcator supratensiune
Schema de montaj descarcator
Schema electrica pentru montaj descarcator supratensiune

Avantaje: 

Montaj: pe şină DIN
Tip de aparataj: modular
Scheme de montaj: pentru TN-C, TN-S şi TT
Clasa: B
Capacitate (10/350 us): 75/100 kA
Limită: <= 1,5 kV
Număr de poli: 1 pol şi 3 poli
Clasa: B
Capacitate (10/350 us): 50/100 kA
Limită: < = 4 kV
Număr de poli: 1, 3 şi 4-poli
Clasa: C
Capacitate: 15/40 kA
Limită: < = 1,5 kV
• Protecţie sigură
• Descărcătoare clasa B pentru montaj universal
• Semnalizare la distanţă cu ajutorul contactelor auxiliare
• Protecţie fină
• Un singur aparat pentru protecţia la descărcări atmosferice
şi supratensiuni
• Martor de tensiune/service/defect
• Protecţie pe trei niveluri: nivel de capăt, nivel mediu şi protecţie
fină

Publicat pe Lasă un comentariu

Contract de furnizare a energiei electrice

Masuratori pram, electrician autorizat, tablouri electrice, prize de pamant

Contract de furnizare a energiei electrice, reprezinta pasul final al procesului de racordare la reteaua electrica de interes public.
Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare, pentru persoane casnice:

 • actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spațiului care face obiectul locului de consum respective (contract de închiriere, certificat de moștenitor, act de donație, act de partaj, testament, adeverință eliberată de autoritatea locală etc.), prezentat în original și depus în copie; în cazul în care din documentul respectiv rezultă dreptul mai multor părți asupra aceluiași spațiu, este necesar și un document în original (declarație pe propria răspundere sau act notarial) care atestă acordul celorlalte părți pentru încheierea contractului cu solicitantul; în cazul contractului de închiriere sau de comodat, dacă din respectivul contract nu rezultă acordul proprietarului sau al comodantului privind dreptul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice al chiriașului sau comodatarului, se va prezenta acordul notarial din care să reiasă un astfel de drept;
 • opțiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (în original);
 • cererea de încheiere a contractului (în original);
 • actul de identitate (se prezintă în original și se depune în copie);
 • avizul tehnic de racordare, eliberat de operatorul de rețea din zona unde se află locul de consum – este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus în termen de maxim șase luni la locurile de consum existente, în cazul preluării de contract de către un nou titular, fără depășirea puterii aprobate prin avizul existent sau fără alte modificări de natură tehnică, în decursul celor șase luni avizul anterior menținându-și valabilitatea;
 • convenția de exploatare (dacă este cazul);
 • un document emis de operatorul de distribuție care conține caracteristicile echipamentelor de măsurare și o confirmare scrisă din partea operatorului de distribuție privind posibilitatea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.

Documente necesare pentru incheierea contract de furnizare, pentru persoane noncasnice:

 • cererea de încheiere a contractului, cu opțiunea privind tariful ce se va aplica, în original;
 • certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, prezentat în original și depus în copie
 • actul de înființare a societății/actul constitutiv al societății, prezentat în original și depus în copie;
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, prezentat în original și depus în copie;
 • actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului pentru care se solicită furnizarea de energie electrică, prezentat în original și depus în copie;
 • avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de distribuție – este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus în termen de maxim șase luni la locurile de consum existente, în cazul preluării de contract de către un nou titular, fără depășirea puterii aprobate prin avizul existent sau fără alte modificări de natură tehnică, în decursul celor șase luni avizul anterior menținându-și valabilitatea;
 • convenția de exploatare, dacă s-a prevăzut un astfel de document de către operatorul de distribuție;
 • un document emis de operatorul de distribuție care conține caracteristicile echipamentelor de măsurare și o confirmare scrisă din partea operatorului de distribuție privind posibilitatea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.