Măsurarea rezistenţei de dispersie

Masurarea rezisentei de dispersie a prizelor de pamant 2Condiţii de execuţie a probei


Metoda voltmetrului şi ampermetrului sau cu aparate speciale. Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.
Valoarea măsurată se înmulţeşte cu y determinat conform STAS 12604/5-90 sau 1 RE-Ip 30-90, în funcţie de starea de umiditate a solului în timpul măsurării.
Indicaţiile şi valorile probei
Rezultatele măsurării trebuie să corespundă cu valorile specifice fiecărui tip de instalaţie (echipament), conform documentaţiei de proiectare sau prevederilor din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Momentul efectuării probei


– PIF
– După modificări sau reparaţii ale instalaţiilor de legare la pământ
– Dacă există indicii cu privire la deteriorări în instalaţia de legare la pământ (descărcări în sol, deteriorări datorate STA)
Periodic:
A. Instalaţiile de înaltă tensiune:
Centrale, staţii, stâlpi LEA, PT,
PA: o dată la 5 ani,
B. Instalaţii de joasă tensiune, cu excepţia stâlpilor, o dată la 2 ani, iar în exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale şi o dată pe an pentru reţeaua generală.
La Stâlpii LEA de JT – o dată la 5 ani. La instalaţiile folosite în comun pentru IT şi JT, o dată la 5 ani.
În medii foarte periculoase – o dată pe an
20.2. Verificarea gradului de corodare a instalaţiilor de legare la pământ
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se execută prin dezgropare în porţiunea de intrare în sol a legăturilor la priză pe o adâncime de 0,3-0,76 m la priza de pământ (artificială sau naturală).


Indicaţiile şi valorile de control


Verificarea se face:
– la stâlpii LEA cu aparataj, PT şi PA, prin sondaj la 2% din numărul acestora din linia respectivă;
– la centrale şi staţii la circa 2% din numărul de legături la priza de pământ;
– la stâlpi lEA fără aparataj din zone cu circulaţie frecventă din localităţi, prin sondaj la circa 2% din numărul acestora din localitatea respectivă.
Dacă se constată o corodare mai accentuată, se înlocuiesc electrozii corodaţi al prozelor şi legăturile la acestea.

Momentul efectuării probelor


– După 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani
Pentru prizele din sol cu coroziune puternică (pH < 6), periodicitatea se stabileşte prin ITI.
20.3. Verificarea continuităţii legăturilor de ramificaţie la instalaţia de legare la pământ
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se face verificarea individuală în curent alternativ a continuităţii ramificaţiei la instalaţia de legare la pământ.
Valoarea minimă a curentului va fi e 50 A.
Indicaţiile şi valorile de control
Diferenţele dintre valorile Z ale impedanţelor măsurate la diferite ramificaţii nu trebuie să fie mai mari de ± 10%.
Impedanţa legării de ramificaţie trebuie să fie Z £ 0,1 Rp (rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei de legare la pământ).

Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări ale instalaţiei de legare la pământ
– Înlocuirea echipamentului
– Periodic, o dată la 5 ani
Observaţii
Verificarea legăturii se efectuează între elementul protejat şi conductorul principal de legare la pământ, inclusiv îmbinarea prin înşurubare (dacă există).

Măsurarea rezistivităţii solului


Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se utilizează metoda celor 4 electrozi sau a electrodului de control.
Se va determina rezistivitatea de calcul în funcţie de coeficientul y de multiplicare, în funcţie de starea de umiditate a solului de măsurare.
Indicaţiile şi valorile de control
Se verifică valorile rezistenţelor de dispersie şi condiţiile de stabilitate termică a prizei de pământ.
Momentul efectuării probelor
– PIF, dacă nu s-a măsurat în faza de proiectare
– Deteriorări ale instalaţiei de legare la pământ
Observaţii
Rezultatele măsurării se interpretează conform indicaţiilor din 3.RE-I 23/90.

Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM
Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM


20.5. Măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas


Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se determină distribuţia potenţialului, coeficienţii de atingere, de pas (ka; kpas; kpas) şi a celor de amplasament (aa şi apas) la instalaţiile delegare la pământ din:
– centrale şi staţii electrice şi incinte industriale sau agricole;
– stâlpi cu aparataj;
– stâlpi fără aparataj din incinte industriale sau agricole şi din zone cu circulaţie frecventă din localităţi.
Se va simula omul cu o rezistenţă Rh = 3000 W, iar tălpile acestuia – cu două discuri metalice, având un diametru f = 160 mm şi o apăsare de 40 daN (kgf) pe fiecare.
Măsurarea va fi efectuată pe de personal instruit pentru astfel de determinări.
Se vor respecta prevederile din RE-Ip 30-90.


Indicaţiile şi valorile de control
Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate). Nu se execută măsurări la instalaţiile de legare la pământ la care tensiunea totală Up = Rp x Ip = Rp x Ip determinată din Rp măsurat şi Ip de calcul, este de calcul, este mai mică decât valorile admise pentru tensiunile de atingere şi de pas.

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări în instalaţiile de legare la pământ
– Periodic, o dată la 5 ani.
20.6. Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se face măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas în zona obiectelor de acest tip ce ies de pe teritoriul staţiilor şi centralelor electrice conform punctului 20.5


Indicaţiile şi valorile de control
Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau în prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă), conform punctului 20.5.
Momentul efectuării probelor
– PIF
– Noi construcţii ce conţin obiecte metalice lungi
20.7. Măsurarea rezistenţei de dispersare a conductorului de nul împreună cu prizele de pământ legate la acesta
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Indicaţiile şi valorile de control

În cazul reţelelor de JT influenţate de reţelele de IT, valorile rezistenţelor de dispersare se determină în funcţie de tipul reţelei de IT care poate influenţa reţeaua de JT (prin cuplaj) rezistiv, inductiv sau prin deteriorări ale izolaţiei.


Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări în linia de JT sau în reţeaua de IT care constituie sursa de influenţă
Observaţii
În cazul în care tensiunea pe conductoarele de nul depăşeşte valoarea de 0,5 V, măsurarea se va efectua numai cu scoaterea de sub tensiune a reţelei de JT.


20.8. Verificarea izolaţiei între conductorul de nul şi confecţiile metalice de JT legate la priza de IT a PT
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se măsoară cu megohmmetrul de 2500 V la PT cu prize separate PT-Nul. Conductoarele LEA JT, inclusiv nulul, se deconectează de la reţea şi de la aparatele din cutia postului.
Indicaţiile şi valorile de control
Riz ³ 5 MW
Momentul efectuării probelor
– PIF
– Modificări sau reparaţii în PT
Observaţii
Proba se execută numai la posturi IT/JT, la care priza nulului de JT este separată de priza de IT a postului la care se leagă confecţiile metalice ale PT. 27Jan2018Publicat de Info electricEtichete: de, dispersie, priza, prize de pamant, rezistenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *