Dispozitivele diferenţiale de protecţie (DDR) în funcţie de comportarea la declanşări intempestive pot fi, conform SR CEI 61008 şi SR CEI 61009:

Dispozitive diferentiale DDR 2

– cu funcţionare temporizată (caracterizate printr-o funcţionare temporizată – cca. 10 … 50 ms de tip G şi respectiv S permiţând trecerea undelor de impuls şi evitarea declanşărilor nedorite);

– fără temporizare care riscă să declanşeze în prezenţa undelor de impuls;

În funcţie de caracteristica de funcţionare în caz de curent diferenţial cu componentă continuă, conform SR CEI 755 +A1+A2, dispozitivele diferenţiate pot fi:

– dispozitive diferenţiale de tip AC, pentru care declanşarea este asigurată pentru curenţi diferenţiali alternativi de formă sinusoidală, care sunt aplicaţi brusc sau care cresc lent;

– dispozitive diferenţiale de tip A, pentru care declanşarea este asigurată:

· pentru curenţi diferenţiali alternativi sinusoidali;

· pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii;

· pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii cu o componentă continuă de 0,006 A, cu sau fără control al unghiului de fază, independent de polaritate, cu curenţi care se aplică brusc sau au o creştere lentă;

– dispozitive diferenţiale de tip B, pentru care declanşarea este asigurată:

· pentru curenţi diferenţiali alternativi sinusoidali;· pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii;

· pentru curenţi diferenţiali continui pulsatorii cu o componentă continuă de 0,006 A;

· pentru curenţi diferenţiali care pot proveni de la circuite redresoare, adică:

– redresor simplă alternanţă cu sarcină capacitivă care produce un curent continuu neted;

– redresor trifazat simplă alternanţă sau punte redresoare trifazată cu dublă alternanţă;

– punte redresoare cu dublă alternanţă între faze, cu sau fără control al unghiului de fază, independent de polaritate, curenţii care se aplică brusc sau au o creştere lentă.

Se recomandă ca instalarea dispozitivelor diferenţiale de protecţie să se facă în tabloul electric sau în apropierea acestuia.Se admite montarea dispozitivelor diferenţiale de protecţie de mare sensibilitate şi în corpul prizelor electrice, dacă acestea sunt prin construcţie destinate acestui scop.

Dispozitivul diferenţial de protecţie DDR selectiv de tip S se admite să fie utilizat ca dispozitiv de comandă şi protecţie a instalaţiei electrice.

Selectivitatea dispozitivelor diferenţiale de protecţie se realizează pe orizontală sau pe verticală (în cascadă).Selectivitatea orizontală (fig. 4.1.) asigură protecţia unui singur circuit sau grupe de circuite, în acest caz dispozitivul de protecţie diferenţial utilizat trebuie să fie fără temporizare.

Selectivitatea verticală va fi realizată în două sau trei trepte.În cazul selectivităţii verticale, pentru asigurarea selectivităţii trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
unde:

IDn1 este curentul diferenţial de funcţionare (declanşare) al dispozitivului de protecţie din amonte, în A;

IDn2 este curentul diferenţial de funcţionare (declanşare) al dispozitivului de protecţie din aval, în A.Timpul de declanşare al dispozitivului din amonte trebuie să fie mai mare decât timpul de declanşare al dispozitivului din aval.

Porţiunea de instalaţie cuprinsă între dispozitivul general de comandă şi protecţie şi dispozitivele de protecţie diferenţiale, trebuie realizată în clasa II de protecţie. În domeniul casnic, protecţia împotriva atingerilor indirecte trebuie realizată cu:- dispozitiv diferenţial de branşament de tip S (disjunctor diferenţial)- dispozitiv automat de protecţie la curent diferenţial rezidual instalat la intrarea în tabloul de apartament sau dispozitiv diferenţial de 30 mA, tip G, pe circuitele de lumină sau prize din locurile periculoase sau foarte periculoase definite conform STAS 8275.. În instalaţiile electrice din domeniul casnic sau similare, se interzice utilizarea PACD reglabile cu DDR, cu excepţia celor montat pe branşament (disjunctorul de branşament) cu posibilitatea reglajului nivelului puterii absorbite prin intermediul fixării treptei de curent de suprasarcină.

Timpii maximi de întrerupere pentru asigurarea protecţiei împotriva atingerilor indirecte prin deconectare automată datorită tensiunilor de atingere (PATA) în instalaţiile electrice, trebuie să fie conform tabelului 4.3Tabelul 4.3Timpi maximi de întrerupere ai dispozitivului de protecţie

ăTimpi maximi de întrerupere ai dispozitivului de protecţie [s]
Curent alternativCurent continuu
< 5055
5055
750,605
900,455
1200,345
1500,271
2200,170,40
2800,120,30
3500,080,20
5000,040,10

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *