Comanda cu inversare de sens si protectia unui motor asincron

Comanda cu inversare de sens si protectia unui motor asincron             In figura 5.4. este prezentata schema electrica desfasurata de comanda (cu contactoare de curent alternativ), protectie si inversare de sens a unui motor asin­cron cu rotor in scurtcircuit. Mentionam ca pornirea prin…

Read More

Masurarea rezisentei de dispersie a prizelor de pamant

Măsurarea rezistenţei de dispersie Condiţii de execuţie a probei Metoda voltmetrului şi ampermetrului sau cu aparate speciale. Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.Valoarea măsurată se înmulţeşte cu y determinat conform STAS 12604/5-90 sau 1 RE-Ip…

Read More