Publicat pe Lasă un comentariu

Masurarea rezisentei de dispersie a prizelor de pamant

Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM

Măsurarea rezistenţei de dispersieCondiţii de execuţie a probei


Metoda voltmetrului şi ampermetrului sau cu aparate speciale. Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.
Valoarea măsurată se înmulţeşte cu y determinat conform STAS 12604/5-90 sau 1 RE-Ip 30-90, în funcţie de starea de umiditate a solului în timpul măsurării.
Indicaţiile şi valorile probei
Rezultatele măsurării trebuie să corespundă cu valorile specifice fiecărui tip de instalaţie (echipament), conform documentaţiei de proiectare sau prevederilor din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Momentul efectuării probei


– PIF
– După modificări sau reparaţii ale instalaţiilor de legare la pământ
– Dacă există indicii cu privire la deteriorări în instalaţia de legare la pământ (descărcări în sol, deteriorări datorate STA)
Periodic:
A. Instalaţiile de înaltă tensiune:
Centrale, staţii, stâlpi LEA, PT,
PA: o dată la 5 ani,
B. Instalaţii de joasă tensiune, cu excepţia stâlpilor, o dată la 2 ani, iar în exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale şi o dată pe an pentru reţeaua generală.
La Stâlpii LEA de JT – o dată la 5 ani. La instalaţiile folosite în comun pentru IT şi JT, o dată la 5 ani.
În medii foarte periculoase – o dată pe an
20.2. Verificarea gradului de corodare a instalaţiilor de legare la pământ
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se execută prin dezgropare în porţiunea de intrare în sol a legăturilor la priză pe o adâncime de 0,3-0,76 m la priza de pământ (artificială sau naturală).


Indicaţiile şi valorile de control


Verificarea se face:
– la stâlpii LEA cu aparataj, PT şi PA, prin sondaj la 2% din numărul acestora din linia respectivă;
– la centrale şi staţii la circa 2% din numărul de legături la priza de pământ;
– la stâlpi lEA fără aparataj din zone cu circulaţie frecventă din localităţi, prin sondaj la circa 2% din numărul acestora din localitatea respectivă.
Dacă se constată o corodare mai accentuată, se înlocuiesc electrozii corodaţi al prozelor şi legăturile la acestea.

Momentul efectuării probelor


– După 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani
Pentru prizele din sol cu coroziune puternică (pH < 6), periodicitatea se stabileşte prin ITI.
20.3. Verificarea continuităţii legăturilor de ramificaţie la instalaţia de legare la pământ
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se face verificarea individuală în curent alternativ a continuităţii ramificaţiei la instalaţia de legare la pământ.
Valoarea minimă a curentului va fi e 50 A.
Indicaţiile şi valorile de control
Diferenţele dintre valorile Z ale impedanţelor măsurate la diferite ramificaţii nu trebuie să fie mai mari de ± 10%.
Impedanţa legării de ramificaţie trebuie să fie Z £ 0,1 Rp (rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei de legare la pământ).

Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări ale instalaţiei de legare la pământ
– Înlocuirea echipamentului
– Periodic, o dată la 5 ani
Observaţii
Verificarea legăturii se efectuează între elementul protejat şi conductorul principal de legare la pământ, inclusiv îmbinarea prin înşurubare (dacă există).

  Măsurarea rezistivităţii solului


Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se utilizează metoda celor 4 electrozi sau a electrodului de control.
Se va determina rezistivitatea de calcul în funcţie de coeficientul y de multiplicare, în funcţie de starea de umiditate a solului de măsurare.
Indicaţiile şi valorile de control
Se verifică valorile rezistenţelor de dispersie şi condiţiile de stabilitate termică a prizei de pământ.
Momentul efectuării probelor
– PIF, dacă nu s-a măsurat în faza de proiectare
– Deteriorări ale instalaţiei de legare la pământ
Observaţii
Rezultatele măsurării se interpretează conform indicaţiilor din 3.RE-I 23/90.

Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM
Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM


20.5. Măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas


Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se determină distribuţia potenţialului, coeficienţii de atingere, de pas (ka; kpas; kpas) şi a celor de amplasament (aa şi apas) la instalaţiile delegare la pământ din:
– centrale şi staţii electrice şi incinte industriale sau agricole;
– stâlpi cu aparataj;
– stâlpi fără aparataj din incinte industriale sau agricole şi din zone cu circulaţie frecventă din localităţi.
Se va simula omul cu o rezistenţă Rh = 3000 W, iar tălpile acestuia – cu două discuri metalice, având un diametru f = 160 mm şi o apăsare de 40 daN (kgf) pe fiecare.
Măsurarea va fi efectuată pe de personal instruit pentru astfel de determinări.
Se vor respecta prevederile din RE-Ip 30-90.


Indicaţiile şi valorile de control
Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate). Nu se execută măsurări la instalaţiile de legare la pământ la care tensiunea totală Up = Rp x Ip = Rp x Ip determinată din Rp măsurat şi Ip de calcul, este de calcul, este mai mică decât valorile admise pentru tensiunile de atingere şi de pas.

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări în instalaţiile de legare la pământ
– Periodic, o dată la 5 ani.
20.6. Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se face măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas în zona obiectelor de acest tip ce ies de pe teritoriul staţiilor şi centralelor electrice conform punctului 20.5


Indicaţiile şi valorile de control
Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau în prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă), conform punctului 20.5.
Momentul efectuării probelor
– PIF
– Noi construcţii ce conţin obiecte metalice lungi
20.7. Măsurarea rezistenţei de dispersare a conductorului de nul împreună cu prizele de pământ legate la acesta
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Indicaţiile şi valorile de control

În cazul reţelelor de JT influenţate de reţelele de IT, valorile rezistenţelor de dispersare se determină în funcţie de tipul reţelei de IT care poate influenţa reţeaua de JT (prin cuplaj) rezistiv, inductiv sau prin deteriorări ale izolaţiei.


Momentul efectuării probelor


– PIF
– Modificări în linia de JT sau în reţeaua de IT care constituie sursa de influenţă
Observaţii
În cazul în care tensiunea pe conductoarele de nul depăşeşte valoarea de 0,5 V, măsurarea se va efectua numai cu scoaterea de sub tensiune a reţelei de JT.


20.8. Verificarea izolaţiei între conductorul de nul şi confecţiile metalice de JT legate la priza de IT a PT
Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)
Se măsoară cu megohmmetrul de 2500 V la PT cu prize separate PT-Nul. Conductoarele LEA JT, inclusiv nulul, se deconectează de la reţea şi de la aparatele din cutia postului.
Indicaţiile şi valorile de control
Riz ³ 5 MW
Momentul efectuării probelor
– PIF
– Modificări sau reparaţii în PT
Observaţii
Proba se execută numai la posturi IT/JT, la care priza nulului de JT este separată de priza de IT a postului la care se leagă confecţiile metalice ale PT. 27Jan2018Publicat de Info electricEtichete: dedispersieprizaprize de pamantrezistenta

Publicat pe Lasă un comentariu

Verificari PRAM Bucuresti, Masuratori Pram

Verificari si masuratori pram

In cele ce urmeaza, va prezentam cateva informatii referitoare la necesitatea si obligativitatea fiecarei institutii, pentru a face periodic, verificari pram si masuratori la instalatia de impamantare, pentru a evita eventuale pericole ce pot rezulta in urma deteriorarii instalatiei de impamantare.

Verificările periodice PRAM si masuratorile pram realizate de ARC CONNECT se finalizeaza printr-un Raport de verificari si masuratori PRAM periodice, insotit de buletinele PRAM de incercari realizate. Acest Buletin PRAMAviz PRAM sau certificat PRAM trebuie sa contina informatiile minime cerute de legislatie si anume:

1Detalii privind  beneficiarul instalatiei;
2Detalii privind prestatorul de sevicii pram
3Detalii ale instalaţiei supusă verificării si masuratorii pram
4Întinderea şi limitele verificărilor pram
5Opisul elementelor verificate şi/sau testate
6Instrumente de testare utilizate
7Conditii de mediu
8Concluzii asupra măsurărilor şi testărilor efectuate
9Observatii şi recomandări
10Data urmatoarei inspectii şi verificări pram
11Responsabilitatea privind inspecţia şi testarea instalaţiei

Efectuam verificari pram si masuratori pram la cele mai inalte standarde, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Orice verificare PRAM constituie o obligatie care trebuie respectata de catre orice institutie, firma sau companie in care exista instalatii electrice.

Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM
Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM

Obiectivul acestor verificari  este constituit prin lege, avand ca rezultat asigurarea vietii si bunurilor omenesti din spatiile in care personalul are acces si foloseste aparatura electrica, echipamente sau sisteme electrice.

Pentru ca instalatiile electrice sunt supuse, in timp, deteriorarii sau avarierii acestora din cauza functionarii lor continue, instalarii lor gresite etc, orice echipament electric necesita sa fie inspectat cu regularitate.

Astfel de servicii sunt necesare si atunci cand sunt puse in functiune diferite echipamente electrice. Instalatiile trebuie in acest caz inspectate de electricieni specializati in domeniul verificarilor si masuratorilor PRAM.

Masuratori si verificari pram
Verificari pram si masuratori pram prize de pamant

Ce este o masuratoare pram sau verificare PRAM si de ce sa apelezi la ARC?

Avem cele mai bune servicii pentru masuratori si verificari pram ale instalatiilor electrice.

Orice masuratoare sau verificare PRAM constituie o obligatie care trebuie respectata de orice institutie, firma sau companie in care exista instalatii electrice.

Obiectivul acestor verificari este constituit prin lege, avand ca rezultat asigurarea vietii si bunurilor omenesti din spatiile in care personalul are acces si foloseste aparatura electrica, echipamente sau sisteme electrice.

Pentru ca instalatiile electrice sunt supuse, in timp, deteriorarii sau avarierii acestora din cauza functionarii lor continue, instalarii lor gresite etc, orice echipament electric necesita sa fie inspectat si verificat pram cu regularitate.

Astfel de servicii pram sunt necesare si atunci cand sunt puse in functiune diferite echipamente electrice. Instalatiile trebuie in acest caz inspectate de electricieni specializati in domeniul verificarilor si masuratorilor PRAM.

Ce masuratori pram si verificari PRAM trebuiesc facute periodic?

 • Rezistenta la izolatie;
 • Impedanta bucla scurtcircuit;
 • Curentul de scurcircuit total;
 • Rezistenta de dispersie a prizelor de impamantare;
 • Benzile de impamantare si continuitatea acestora;
 • Inspectia instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor de protectie, inclusiv intrerupatoare cu protectie diferentiala etc.

Nerespectarea obligatiunii fata de reglementarile de securitate, conform art. 39 (9.f) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006) se amendeaza cu pana la 10.000 de Lei.

De aceea, prevenirea este o atitudine pozitiva in fata pericolelor iminente care pot aparea, precum:

 • accidente de electrocutare in timpul utilizarii,
 • accidente de electrocutare in timpul explorarii, intretinerii si
 • accidente de electrocutare in timpul reparatiilor pentru instalatiile si echipamentele electrice.

Aceasta lege include prevenirea efectelor negative care pot aparea din cauza electricitatii statice, precum si in cazul descarcarilor atmosferice sau deconectarilor de la alimentarea cu energie.

Echipa noastra de electricieni autorizati ANRE are in vedere verificarea instalatiilor electrice, precum si masurarea PRAM a prizelor de impamantare si a paratrasnetelor.

Obtinerea autorizatiei PRAM certifica cele mai bune conditii de lucru din orice tip de spatiu si vizeaza:

 • Prevenirea accidentarii personalului prin electrocutare, in timpul exploatarii instalatiilor electrice si a echipamentelor de lucru;
 • Prevenirea riscurilor de declansare a incendiilor;
 • Prevenirea avarierii aparaturilor si echipamentelor electrice si electronice;
 • Asigurarea continuitatii atat in cazul racordurilor cat si a nulului de protectie.

Preturi pentru masuratori pram si verificari PRAM Bucuresti

Tip verificareCantitatePRET LEI
fara TVA
Verificari PRAM prize de pamant1130
Verificare tablou electric1300
Verificare PRAM cabluri120

Preturile variaza in functie de distanta si cantitate.

Intocmirea raportului de masuratori si verificari Pram si emiterea buletiului PRAM

Executia unor astfel de lucrari de verificari si masuratori PRAM sunt obligatorii si trebuiesc realizate periodic, de minim 2 ori pe an. Acest lucru permite monitorizarea pe termen lung a instalatiilor electrice.

Pe baza masuratorilor si verificarilor pram si inregistrarilor, este intocmit un raport de verificare pram periodica la care sunt atasate buletine PRAM in care sunt cuprinse toate datele obligatorii, in conformitate cu legislatia in vigoare, precum:

 • Orice conditie necesara pentru o analiza amanuntita cand se efectueaza verificari  si masuratori pram
 • Tipul aparatului utilizat in procesul de masuratori PRAM;
 • Numele electricianului care efectueaza aceste verificari si masuratori pram, locul si data masurarii pentru a fi transmise in evidenta persoanelor responsabile de Protectia Muncii, Protectia Consumatorilor, Pompieri etc.
 • Copie autorizatie ANRE pe baza caruia emitentul elibereaza buletin PRAM
 • Copie certificat aparat omologat metrologic utilizat in timpul operatiunilor de masurare.
verificari pram si masuratori Bucuresti
verificari pram

Pe baza de comanda, echipa noastra de electricieni autorizati ANRE se ocupa de proiectarea si organizarea, implementarea operatiunilor de verificari prammasuratori pram si emitere buletin PRAM, astfel incat sa poti beneficia de garantie post-operatiuni de masurare care include servicii de mentenanta si consiliere pentru ca echipamentele electrice sau electronice sa fie utilizate in parametri optimi.

Verificarile PRAM cuprind o serie de masuratori pentru: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare.

In urma analizarii acestor masuratori se emit rapoarte de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Măsurarea şi verificarea prizelor de pământ.

Măsurarea şi verificarea legăturilor de ramificaţie între priza de pământ şi utilaje, tablouri etc. Măsurarea şi verificarea rezistenţei de izolaţie la cabluri sau conducte de energie. În aceste măsuratori sunt incluse următoarele: instalaţiei electrice în totalitate, precum şi mici reparaţii ce nu necesită mari consumuri de materiale.

Reparaţiile majore la  instalaţia electrică ce necesită un consum mare de materiale pot  fi executate contra cost pe  bază de contract. Această activitate este realizată de personal de specialitate, electricieni autorizaţi ANRE conform legislaţiei în vigoare.

Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). (Hotărâre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Verificarea si masurarea vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare privind normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice:

 • STAS 12604/4 – 89,
 • STAS 12604/5 – 90,
 • PE 116,
 • PT-16
 • Legea 318/2003,
 • Legea 319/2006,
 • DGPSI 004,
Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM
Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM

VERIFICARI PRAM BUCURESTI, MASURATORI PRAM BUCURESTI, ILFOV, CHITILA – 0723 758 558

* Verificari PRAM * Buletine PRAM * Masuratori PRAM * Certificat PRAM * Verificare PRAM * Buletin PRAM * Verificarea prizelor de pamant * Verificarea inpamantarii * Masuratori electrice * Electrician PRAM * SSM PRAM

Publicat pe Lasă un comentariu

Masuratori pram si verificari PRAM Ploiesti

Masuratori si verificari PRAM

Masuratori pram si verificari PRAM prize de pamant si cabluri electrice

ARC Connect este o societate atestata ANRE si va pune la dispozitie o gama variata de masuratori pram si verificari pram.

Masuratori si verificari pram Ploiesti
Masuratori si verificari pram Ploiesti

Masuratori pram si verificari prize de pamant

Masuratori si verificari pram
Masuratori si verificari pram Ploiesti

Masuratori pram si verificari prize de pamant

 Verificari pram prize de pamant – ARC MAG

Executam masuratori si verificari pram, cu preturi minime, raspuns rapid, seriozitate si calitate.

Masuratorile si verificarile PRAM inseamna siguranta in exploatare. Aceste verificari pram se fac pentru a verifica:

– rezistenta de izolatie a cablurilor electrice

– rezistenta de dispersie a prizelor de pamant

– verificarea exhipamentelor electrice si masuratori ale calitatii energiei electrice.

ARC CONNECT este o societate atestata ANRE si are ca principal obiect de activitate proiectarea si executia de instalatii electrice 0,4 kV.

Masuratorile pram si verificarile , sunt foarte importante deoarece, in timp prizele de pamant se degradeaza si acest lucru duce inevitabil la riscuri majore de electrocutare.

Toate masuratorile si verificarile pram sunt efectuate de catre personalul societatii noastre, sunt autorizate ANRE, folosim tehnologie de ultima generatie si emitem un raport de incercare, denumit buletin PRAM.

Daca valorile nu sunt corecte, va furnizam solutii complete si rapide pentru remediere acestora si incadrarea in valorile standard.

Pentru orice fel de informatii sau cereri de oferta, va rugam sa ne contactati, iar noi va vom furniza toate informatiile necesare.

 ARC  este o societate atestata ANRE si ofera servicii de calitate superioare. Aceste servicii fiind garantate de catre unii dintre cei mai buni specialisti in domeniul instalatiilor electrice si masuratori (impamantare).

Masuratori si verificari pram prize de pamant

1. Verificarea pram pentru priza de pamant, continuitate si emitere buletin de incercare

2. Masuratori nivel de tensiune si emitere buletin de incercare

3. Masuratori rezistenta de izolatie cabluri si emitere buletin de incercare.

Masuratori si verificari pram prize de pamant.

Ce inseamna verificari PRAM?

– Ordin nr. 108 din 1 August 2001/Ministerul de Interne/pentru aprobarea DGPSI 004-

Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări

electrostatice:

Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:

a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;

b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an, Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata deoarece prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu:

– incendii,

– electrocutari,

– deconectari in alimentarea cu energie.

CARE ESTE SCOPUL ACESTOR MASURATORI SI VERIFICARI PRAM – CERTIFICARE SI AVIZ PRAM

Verificarile periodice sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritătii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti. Recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificata, avizata sau certificata pram.

Verificari pram periodice:

Masuratorile si verificarile periodice pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi :

Inspectoratul Teritorial de Munca,Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara. Deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor.

In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt:

– rezistenta de izolatie,

– impedanta de bucla,

– curentul de scurt circuit,

– verificari rezistenta de dispersie a prizelor de pamant,

– verificari continuitatea centurii de impamantare,

– verificari ale aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

Rapoarte de incercare pram:

In urma analizarii acestor masuratori si verificari pram ale prizelor de pamant se emit rapoartele de incercari pentru instalatia verificata. Rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Toate acestea sunt executate de personal cu indelungata experienta in domeniu si care dispune de o dotare de ultima generatie. 

Masuratori si verificari PRAM Ploiesti

Va putem oferi acest serviciu dispunind de oameni cu calificare si experienta , cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

In urma verificarii se intocmeste un Raport de verificare/incercare care cuprinde:

• Conditiile de masurare;

• Tipul aparatului;

• Executantul si locul masurarii.

In cazul in care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare, iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet.

In cazul in care, rezultatul masuratorilor, nu corespunde normelor in vigoare, va putem ajuta, prin solutii de imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

.Pentru evitarea acestor evenimente nedorite, putem remedia rapid problemele si executam reverificare pentru siguranta.

Legislatie:

Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). (Hotărâre nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Verificarea si masurarea vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare privind normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice:

 • STAS 12604/4 – 89, STAS 12604/5 – 90, PE 116, PT-16 Legea 318/2003, Legea 319/2006, DGPSI 004, HG 1146/06 Anexa1 pct 3.3.2.3

In urma verificarii PRAM se intocmeste buletin de verificari care cuprinde:

 • Conditiile de masurare Tipul aparatului folosit la masuratoare Numele executantul si locul masurarii, acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompierii. Copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa emita buletin .

ŞTIAŢI CĂ…

Reglementarile legale în vigoare prevad obligativitatea în sarcina propietarului privind verificari periodice ale instalaţiilor electrice?

Nerespectarea perioadei de verificare este un posibil factor de pericol?

Instalatiile verificate la timp reduce considerabil riscul unui posibil accident?

Anual se produc accidente (electrocutari, incendii, etc.) din cauza lipsei de importanta acordate verificarilor instalatiei electrice?

Recomandare pentru dumneavoastra:

Pentru a va proteja vietile, impotriva electrocutarilor, nu ezitati sa va verificati instalatiile electrice si de impamantare, periodic. 

Pentru orice fel de informatii, va stam la dispozitie si venim in intampinarea dumneavostra, cu solutii moderne si eficiente, in domeniul instalatiilor electrice.

Intotdeauna aceste verificări periodice realizate de ARC MAG se finalizeaza printr-un Raport de verificare periodica, insotit de buletinele de incercari si verificari realizate.

Acest Buletin, Aviz  sau Certificat, trebuie sa contina informatiile minime cerute de legislatie si anume:

Detalii privind beneficiarul instalatiei;

Detalii privind prestatorul de sevicii

Detalii ale instalaţiei supusă verificări

i Întinderea şi limitele verificărilor pram

Opisul elementelor verificate şi/sau testate

Instrumente de testare utilizate la verificari pram

Conditii de mediu

Concluzii asupra măsurărilor şi verificarilor efectuate

Observatii şi recomandări

Data urmatoarei inspectii şi verificări pram

Responsabilitatea privind inspecţia şi testarea instalaţiei Tarife pentru executarea de masuratori PRAM Ploiesti – Prahova

Servicii de  măsurători si testări 

Tarife standard

Tarife suplimentare

Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ

130 lei/buc

Continuitatea centurii de împământare

10 lei/buc

Continuitatea racordurilor de la centura de împământare la TEG şi de la TEG la fiecare TED

10 lei/buc

Continuitatea nulului de protecţie din barele PE ale fiecărui TED până la locul de racordare a consumatorilor

2,5 lei > 100 buc

5 lei < 1 – 100 buc

Eliberare buletin PRAM

Minim 150 lei

Pret masuratori  si verificari pram.

Preturi pentru verificari  Ploiesti – Prahova.

– Buletinul sau Raportul  pram al instalatiei de legare la impamantare, rezultat in urma unor verificari pram si se emite in mod gratuit .

Masuratori si verificari  Ploiesti, Prahova

– Pretul minim pentru deplasare si efectuarea unui minim de masuratori pram este de 120-150-200 RON. In functie de dimensiunea instalatiei pretul poate usor sa creasca in functie de numarul de masuratori.

Nu recomandam ca pretul sa fie ales “la fata locului”.

Incurajam ofertele decente oferite in baza informatiilor clientilor telefonic sau pe e-mail.

 Pentru programare masuratori si verificari pram in zona Ploiesti – Prahova:

ARC CONNECT 

Contact: 0723 758 558

www.arcconnect.net

Zona de acoperire pentru efectuarea masuratorilor si verificarilor PRAM:

1. Prahova (Ploiesti, Sinaia, Predeal, Campina)

2. Dambovita

3. Arges

4. Bucuresti

5. Ilfov

6. Giurgiu

Continuă să citești Masuratori pram si verificari PRAM Ploiesti

Publicat pe Lasă un comentariu

Distante minime de pozare cabluri

instalatii electrice

Distante minime intre cablurile pozate in aer si instalatiile tehnologice

Nr. crt.

 

Denumirea instalatiei tehnologiceDistanta minima (cm)Observatii
IntersectiiApropieri
1Conducte sau rezervoare cu fluide reci (t<+400C)Incombustibile35Distantele se pot reduce pana la montarea pe conducta sau rezervor, cand cablul este armat sau protejat in teava metalica.
combustibile50100
2Conducte sau instalatii cu suprafete calde (tizolatie>+400C)50100Distantele se pot reduce in conditiile in care cablurile sunt rezistente la temperatura respectiva sau sunt protejate termic (paravane termice, izolare in azbest etc.)
3Conducte de aer comprimat2020Distantele nu se normeaza in cazul conductelor cu presiunea aerului sub 12 daN/cm2care deservesc instalatiile electrice.
4Instalatii care prelucreaza materiale combustibile solide, inclusiv depozitarea materialelor respective100100In functie de conditiile locale, distantele se majoreaza conform prevederilor din normele specifice tehnologiei sau mediului respectiv.

Distante minime, in cm, pe orizontala intre cabluri pozate in pamant

Tipuri de cabluriComanda-controlEnergie:
I – 20 kV
Ale altor unitati (telecomunicatii 1), tractiune urbana) sau fluxuri separate
Comanda-controlNenormat10 1)50 2)
Energie: I-20 kV10 1)3)50 2)

Distante minime intre cabluri pozate in pamant si diverse retele, constructii sau obiecte

Nr. crt.Denumirea retelei, constructiilor sau obiectelorDistanta minima (m)Observatii
In plan orizontal (apropieri)in plan vertical (intersectii)
1Conducte, canaleApa si canalizare0,5*)0,25*) La adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m.
2Termicecu abur1,50,5Distantele se masoara pana la marginea canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului (de ex. prin montarea in tub la intersectii sau prin reducerea incarcarii in situatii de apropieri).
cu apa fierbinte0,50,2
3Lichide combustibile1,00,5*)*) Distanta poate fi redusa pana la 0,25 m, in cazul protejarii cablului in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus cate 0,5 m pe fiecare parte.
4Gaze0.6*)0,25**)*) In cazul protejarii cablurilor in tuburi, distanta se mareste la:
– 1,5 m, in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa, intermediara sau redusa;
– 2 m, in cazul conductelor de gaze pentru presiune medie.**) De regula, conducta de gaze deasupra.
In caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regula, ultima instalatie care se pozeaza) se introduce in tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori conform normativului 16.
Unghiul minim de traversare 60° .
5Fundatii de cladiri0,6Cu conditia verificarii stabilitatii constructiei
6Arbori (axul acestora)1,0Se admite reducerea distantei cu conditia protejarii cablurilor in tuburi.
7LEA 1kV0,5Distanta se masoara de la marginea stalpului sau fundatiei.
81¸ 20 kVneutru izolat sau tratat1,0Distantele se masoara de la conductorul extrem al LEA (proiectia pe orizontala). Pentru cablurile de comanda-control si de telemecanica, precum si pentru adoptarea unor distante mai reduse se vor face calcule de influenta.
9110¸ 400 kVneutru legat la pamant5,0
10Sina de tramvai (cea mai apropiata)2*)1**)*) Se admite reducerea pana la 1 m in cazul cablurilor cu invelis din PVC sau pozate in tuburi.**) Cablurile se monteaza in tuburi de protectie: unghi minim de traversare 60° (recomandat 75° -90° ).
11Cai ferate neelectrificateUzinale11*)

 

*) Unghi minim de traversare 75° . Cablurile vor fi protejate in tuburi pana la limita zonei de expropriere, dar minimum 2 m de la sina extrema.
12SNCFR32*)
13Cai ferate electrificateUzinale1,5*)**)*) Cu masuri de protectie pentru cabluriIdem, dar minim 3 m.
– Traversarea la 10 m de ace sau cablu de intoarcere**)

– 1,4 m – tub izolat (PVC, beton etc.)

– 3 m – tub metalic

14SNCFR10*)**)*) Se admite reducerea pana la 3 m pe baza de calcul, cu masuri de protectie pentru cablu si cu aprobarea organelor SNCFR.
15Drumuri0,5*)1**)*) Masurata de la bordura spre troturar (in localitati) sau de la ampriza spre zona de protectie (in afara localitatilor)**) Masurata in axul drumului; tubul de protectie va depasi bordura, respectiv ampriza, cu circa 0,5 m.
– Unghiul minim de traversare 60° (recomandat 75° -90° )
16Cabluri electrice (inclusiv tractiune urbana si telefonie)*)0,5**)*) A se vedea tabelul 4**) Se admite reducerea pana la 0,25 m cu conditia protejarii mecanice a cablului traversat, pe o distanta de 0,5 m de o parte si de alta a traversarii.