Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se va determina ca cea mai mare secţiune (tehnică sau economică) rezultată în urma efectuării calculelor de dimensionare şi verificare la următoarele criterii:

a) Curentul maxim de durată
Alegerea secţiunii tehnice (At) în funcţie de curentul maxim de durată se va face în conformitate cu indicaţiile fabricantului de cabluri, în funcţie de materialul conductorului şi al izolaţiei, regimul de sarcină, modul de pozare, condiţiile de răcire etc.
La cablurile cu tensiuni nominale U0/U până la 18/30 kV, în situaţiile în care nu se dispune de prescripţiile furnizorului de cabluri.

b) Solicitarea termică la scurtcircuit
Secţiunea tehnică (At) a conductoarelor cablurilor va fi verificată la solicitări termice datorate curenţilor de scurtcircuit, potrivit prevederilor
instrucţiunilor PE 103.

c) Căderea de tensiune
Secţiunea tehnică (At) a conductoarelor cablurilor va fi verificată la căderea de tensiune de la punctul de racord şi până la ultimul receptor.
Relaţiile de calcul pentru determinarea căderilor de tensiune sunt indicate în anexa 2.
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare nu trebuie să depăşească valorile maxime admise de receptoare, şi
anume:
– în cazul alimentării directe din reţeaua de joasă tensiune a furnizorului:
• 3% pentru instalaţiile de iluminat;
• 5% pentru instalaţiile altor receptoare;
– în cazul alimentării de la posturi de transformare de abonat sau din centrale proprii:
• 8% pentru instalaţiile de iluminat;
• 10% pentru instalaţiile altor receptoare.

La dimensionarea circuitelor pentru instalaţiile electrice de energie se admit căderi de tensiune superioare celor indicate mai sus în timpul
pornirii motoarelor, dar nu mai mari decât valorile maxime admise de motoarele respective, indicate de fabricant. Dacă nu se dispune de
date precise, în calcule se va putea considera o cădere de tensiune de 12%.

d) Secţiunea economică (Aec)
Secţiunea economică este secţiunea conductoarelor pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor cheltuieli totale minime (constituite din cheltuieli de investiţii şi cheltuieli de exploatare datorate, în principal, pierderilor de energie) pentru linia respectivă, într-o perioadă de funcţionare dată.

Determinarea secţiunii economice a conductoarelor se va face potrivit instrucţiunilor PE 135.

Alegerea si verificarea sectiunii conductoarelor electrice 2

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *