23, mart., 2019

si

In România tensiunea nominala de joasă tensiune asigurata de reteaua de distribuĠie publică este monofazata 230 V úi trifazata 400/230V în sistem TN-C. Aceasta valoare de tensiune este armonizata international (SR HD 472S1). Limitele de variatie admise tensiunii de alimentare, daca nu se stabileúte altfel prin contractul de furnizare, vor […]

Masuratori si verificari PRAM – 0723 758 558 Asiguram o gama variata de masuratori si verificari PRAM ARC MAG  Specialisti in verificari pram, preturi minime, raspuns rapid, seriozitate.  ARC , este o societate atestata ANRE si ofera servicii de calitate superioare, aceste servicii fiind garantate de catre unii dintre cei mai buni […]

Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se va determina ca cea mai mare secţiune (tehnică sau economică) rezultată în urma efectuării calculelor de dimensionare şi verificare la următoarele criterii: a) Curentul maxim de durată Alegerea secţiunii tehnice (At) în funcţie de curentul maxim de durată se va face în conformitate […]

Masuratori pram si verificari- 0723 758 558 Asiguram o gama variata de masuratori PRAM Masuratori PRAM si verificari – ARC MAG Specialisti in masuratori pram si verificari, preturi minime, raspuns rapid, seriozitate. Masuratori PRAM si verificari: ARC CONNECT este o societate atestata ANRE si are ca principal obiect de activitate proiectarea si […]

Pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice, se au in vedere urmatoarele aspecte: – circuitele pentru iluminat vor fi separate de circuitele de prize; – se admit doze centralizate comune pentru circuitele de iluminat, prize, comenzisi semnalizari numai daca aceste circuite functioneaza la aceeiasi tensiune; – se prevad circuite monofazate de […]