Publicat pe Lasă un comentariu

Semne conventionale instalatii electrice interioare

–          

        = linie sau conducata el. in general

–          

             =incrucisarea a 2 conductoare fara leg. el.= idem cu leg. el.

–                                –          

derivatie-          

             borna-          

siguranta fuzibila-          

siguranta bipolara-          

sir de cleme fol. la diferite montaje aparente din ap. el.-          

punere la pamant-          

punere la masa-          

bransament (leg. el. cu reteaua)-          

intrerupator unipolar-          

intrerupator de scara-          

intrerupator cruce-          

 –          sonerie el.-          

–          buton de sonerie

               –          priza monofazica-          

 –          priza cu contact de protectie-          

 –          motor el. de ca-          

circuit (linie conducta cu 2 conductoare cu polaritati sau faze diferite)-          

idem cu 3 conductoare-          P = asezare in tuburi de protectie-          IP = asezare in tuburi izolate usor protejate-          IPE = asezare in tuburi de protectie etanse-          t – asezare pe tencuiala (aparent)-          St = asezare sub tencuiala (ingropat)-          

intrerupator bipolar-          

intrerupator tripolar-          

comutator-          

conducta care vine de sus-          

conducta care merge in jos-          C = asezare in canal de cablu-          

tablou de distributie in general-          

tablou de distributie capsulat-          

intrerupator de sarcina in general-          

 –          intrerupator de sarcina in ulei-          

curent continuu-          

curent alternativ-          

curent pulsatoriu sau redresat-          

curent continuu si alternativ-          

a) legatura mecanica-          

b) daca spatiul disponibil este redus-          

legare la masa-          

rezistenta-          

rezistenta nereactiva-          

impedanta-          

–          impedanta. Semn tolerat-          

–          rezistor cu rezistenta variabila-          

–          rezistor cu rez. dependenta de U-          

–          rezistor cu contact mobil-          

–          rezistor cu contact cu pozitie de intrerupere-          

–          potentiometru cu contact mobil-          

–          potentiometru cu ajustare predeterminata-          

rezistor cu 2 prize fixe-          

sunt-          

element de incalzire-          

rezistor cu discuri de carbon-          

rezistenta cu variatie continua-          

rezistenta variabila cu contact mobil si variatie continua-          

rezistenta variabila in trepte cu prize-          

reostat-          

rezistenta cu variatie neliniara-          

rez. cu coeficient te temp. negativ (termistor)-          

–          bobine-          

–          inductanta cu miez feromagnetic-          

–          inductanta cu miez feromagnetic si intrefier-          

inductanta cu prize fixe-          

inductanta continuu variabila cu miez feromagnetic-          

a) bobina de reactanta normala-          

b) bobina de reactanta jumelata-          

condensator-          

condensator de trecere-          

condensator polarizat (de ex. cond. electrolitic)-          

cond. variabil-          

cond. cu ajustare predeterminata-          

cond. diferential ajustabil (la acest cond. C1+C2=const.)-          

–          cond. variabil cu 2 armaturi mobile C1=C2-          

–          cond. polarizat variabil in functie de temperatura, atunci cand se fol. deliberat aceasta caracteristica (ex. cond. ceramic)-          

–          cond. polarizat variabil in functie de U (ex. cond semiconductor)

Ø      Centrale, linii de transport:

–          

cutie terminala

Ø      Transformatoare, transductoare:

–          

traf. cu 2 infasurari separate-          

traf. 3 fazat cu 2 infasurari separate. Conexiune stea cu punctul neutru accesibil triunghi-          

autotraf. trifazat conexiune in stea-          

transf. de curent-          

tr. de U mono sau bifazat-          

traf. magnetic (bloc)-          

element de traductor magnetic-          

amplificator magnetic

Ø      Masini el. rotative;

generator de cc

motor de cc

–          G sau M de cc cu excitatie serie-          

G de cc cu excitatie separata-          

M de cc cu excitatie in derivatie-          

G de cc cu excitatie mixta-          

generator sincron-          

motor sincron-          

motor sincron cu rotor in scurtcircuit-          

MA cu rotor bobinat

Ø      Aparate de conectare:

–          

contact normal deschis-          

contact normal inchis-          

contact cu temporizare la inchidere

           –          contact cu temporizare la inchidere-          

contact cu temporizare la inchidere si deschidere-          

contact comutator cu pozitie neutra-          

contact comutator fara pozitie neutra-          

contact comutator fara intreruperea circuitului-          

contact cu actiune prelungita-          

contact cu fire de cursa-          

contact trecator-          

 contact actionat de releu termic cu revenire automata-          

intr. de inalta U (raportul laturilor 1/1)-          

intr. automat de inalta U (1/1,5)-          

–          intr. automat de JT-          

–          contact cu dispozitiv de protectie-          

a) buton de comanda cu revenire automata cu contact ND-          b) buton de comanda cu revenire automata cu contact 

NI-          

buton de comanda fara revenire automata

Ø      Aparate de masurat:

–          

varmetru-          

turometru (tahometru)-          

contor de energie activa-          

contor de energie reactiva

Ø      Relee:

–         

bobina de releu
–          

bobina de releu rapid-          

a) bobina de releu cu temporizare la actionare-          

–          b) bobina de releu cu temporizare la revenire-          

–          bobina releului cu intarziere la atragerea si eliberarea armaturii-          

–          bobina de releu cu element de semnalizare-          

–          bobina de releu polarizat-          

a) bobina de releu maximal de c-          

b) bobina de releu minimal de c-          

a) bobina de releu de U minima-          

b) bobina de releu de U maxima-          

organ de comanda a unui releu

Ø      Aparate si inst. electrotehnice si electromagnetice:

–          

pila electrica sau acumulator-          

baterie electrica sau de acumulatoare-          

redresor-          

redresor cu semiconductoare-          

redresor comandat-          

–          grup redresor (redresor + traf.)-          

–          convertizor static-          

–          siguranta fuzibila-          

–          siguranta fuzibila sub U totdeauna-          

–          sig. cu contact de semnalizare a topirii fuzibilului-          

separator cu siguranta-          

intrerupator separator cu siguranta-          

hupa (avertizor acustic)-          

sirena-          

lampa de semnalizare-          

lampa de semnalizare cu palpaire-          

cleme de sir

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Dimensionare circuite electrice

Electrician instalatii electrice interiaore

Dimensionare circuite electrice

Electrician autorizat instalatii electrice, masuratori si verificari pram

Curentul de calcul
 –        circuit receptor unde
Ic – curentul de calcul
kI – coeficient de incarcare
PN – puterea nominala
h – randamentul
cosj – factorul de putere

U ‘ = Uf tensiunea de faza pentru receptoare monofazate
U ‘ = Ul tensiunea de linie pentru receptoarele bifazate
 pentru receptoare trifazate

–        circuit utilaj (trifazat)
unde
Pc – puterea ceruta
suma puterilor instalate pentru fiecare circuit afectate de coeficientul de cerere

Pasul 2.                       

Curentul de pornire

IN – curentul nominal al motorului
Kp = 5  –  8                  pentru motoare asincrone cu pornire directa
Kp = 1,7   –  2,7                       pentru motoare cu pornire stea – triunghi
Kp = 1,1   –  1,3                       pentru motoare cu pornire reostatica

Pasul 3.                       

Curentul de varf
 
Ipmax – curentul de pornire al celui mai mare motor (receptor)
– suma curentilor de calcul mai putin circuitul cu Ipmax

Pasul 4.                       

Alegerea sectiunii conductoarelor
 curentul maxim admisibil al conductorului sa fie mai mare sau egal cu curentul de calcul si din tabelul 1 rezulta sectiunea conductorului.
Se verifica sectiunea conductorului (s) in regim de scurta durata la pornire:

jmaxadm=20 A/mm2 pentru conductoare din Al
jmaxadm=35 A/mm2 pentru conductoare din Cu

Tabelul 1

Sectiunea conductorului [mm2]Ima [A] pentru cablu cu conductoare din :
CuAl
0,512 –
0,7514 –
116 –
1,520 –
2,528 18
436 25
645 35
1060 48
1680 64
25105 90
35130 110
50160 135
70200 170
95230 200

Pasul 5.                     

  Alegerea dispozitivelor de protectie

Solutia clasica este protectia la suprasarcina cu relee termice si la scurtcircuit cu sigurante fuzibile. Aceasta solutie se practica inca pe scara larga dar sunt si alte sisteme de protectie , electronice, presetabile, mult mai eficiente . Regulile dupa care se seteaza valorile acestor dispozitive sunt tot ca la cele clasice.
–        La suprasarcina – relee termice-
IrT = IN
–        La scurtcircuit – sigurante fuzibile-
INf >= Iv
–         Verificarea (care asigura protectia coloanei sau circuitului)
INf <= 3 Imax adm = 3 jmax adm s

Pasul 6.                       

Verificarea caderii de tensiune

 Valorile caderilor de tensiune, in regim normal de functionare, fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de cel mult:
    – cand alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de joasa tensiune
                – 3% pentru receptoarele din instalatiile de lumina
                – 5% pentru restul receptoarelor
    – cand alimentarea consumatorului se face din transformatorul sau centrala proprie
                – 8% pentru receptoarele din instalatiile de lumina
                – 10% pentru restul receptoarelor
    – caderea de tensiune la pornire: max 12% 
unde:
[1/Wm] conductivitatea conductoarelor alese
Un                    [V] tensiunea de linie nominala
            Pk                    [W] puterea transportata pe tronsonul k
            lk                     [m] lungimea tronsonului k
            sk                     [m2] sectiunea conductorului de faza pe tronsonul k

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Alegerea si verificarea sectiunii conductoarelor electrice

prize de pamant

Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se va determina ca cea mai mare secţiune (tehnică sau economică) rezultată în urma efectuării calculelor de dimensionare şi verificare la următoarele criterii:

a) Curentul maxim de durată
Alegerea secţiunii tehnice (At) în funcţie de curentul maxim de durată se va face în conformitate cu indicaţiile fabricantului de cabluri, în funcţie de materialul conductorului şi al izolaţiei, regimul de sarcină, modul de pozare, condiţiile de răcire etc.
La cablurile cu tensiuni nominale U0/U până la 18/30 kV, în situaţiile în care nu se dispune de prescripţiile furnizorului de cabluri.

b) Solicitarea termică la scurtcircuit
Secţiunea tehnică (At) a conductoarelor cablurilor va fi verificată la solicitări termice datorate curenţilor de scurtcircuit, potrivit prevederilor
instrucţiunilor PE 103.

c) Căderea de tensiune
Secţiunea tehnică (At) a conductoarelor cablurilor va fi verificată la căderea de tensiune de la punctul de racord şi până la ultimul receptor.
Relaţiile de calcul pentru determinarea căderilor de tensiune sunt indicate în anexa 2.
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare nu trebuie să depăşească valorile maxime admise de receptoare, şi
anume:
– în cazul alimentării directe din reţeaua de joasă tensiune a furnizorului:
• 3% pentru instalaţiile de iluminat;
• 5% pentru instalaţiile altor receptoare;
– în cazul alimentării de la posturi de transformare de abonat sau din centrale proprii:
• 8% pentru instalaţiile de iluminat;
• 10% pentru instalaţiile altor receptoare.

La dimensionarea circuitelor pentru instalaţiile electrice de energie se admit căderi de tensiune superioare celor indicate mai sus în timpul
pornirii motoarelor, dar nu mai mari decât valorile maxime admise de motoarele respective, indicate de fabricant. Dacă nu se dispune de
date precise, în calcule se va putea considera o cădere de tensiune de 12%.

d) Secţiunea economică (Aec)
Secţiunea economică este secţiunea conductoarelor pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor cheltuieli totale minime (constituite din cheltuieli de investiţii şi cheltuieli de exploatare datorate, în principal, pierderilor de energie) pentru linia respectivă, într-o perioadă de funcţionare dată.

Determinarea secţiunii economice a conductoarelor se va face potrivit instrucţiunilor PE 135.

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Bransamente electrice si instalatii electrice interioare Bucuresti

bransamente si instalatii electrice

ARC  este o companie atestata ANRE, certificata  ISO 9001 si are ca principal obiect de activitate, proiectarea    si executia de bransamente electrice si sinstalatii electrice pentru constructii.

In 2015 am pornit la drum, iar pana in prezent am reusit sa realizam proiecte complexe de instalatii pentru cladiri civile, industriale si rezidentiale.

Calitatea serviciilor   noastre este data de seriozitatea de care am dat dovada pana acum, si de personalul  calificat pe care il detinem in cadrul companiei.

NSTALATII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Executam diferite lucrari de instalatii electrice si bransamente electrice pentru consumatori cum ar fi:

 • Bransamente electrice
 • Instalatii interioare
 • Retele electrice
 • Linii electrice subterane
 • Linii electrice aeriene
 • Tablouri electrice,
 • Diverse utilaje:pompe, grupuri de pompare, utilaje aferente bucatariilor, aparatura medicala etc.

Realizam bransamente electrice, linii electrice aeriene si subterane

Instalatii electrice

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT !

Verificari pram prize de pamant
Masuratori si verificari pram prize de pamant si cabluri

Realizam prize de pamant in diferite configuratii, in conformitate cu legislatia in vigoare .

Rolul acestor instalatii este de a dirija in pamant, in conditii de siguranta, a curentilor provenind din descarcari atmosferice sau a curentilor de defect datorita deteriorarii izolatiei (instalatie de legare la pamant de protectie), precum si asigurarea unui anumit mod de functionare a instalatiilor de curenti tari sau telecomunicatii.

Protectia impotriva socului electric este esentiala atunci cand avem de-a face cu instalatiile electrice. In acest sens exista reguli fundamentale ale protectiei impotriva socului electric stabilite in standardul CEI 61140, reguli care acopera atat instalatiile, cat si echipamentele electrice.
Regula este ca partile active (sub tensiune) sa nu fie accesibile, iar partile accesibile sa nu fie periculoase.

Protectia in conditii normale corespunde protectiei impotriva contactului direct, iar protectia in conditiile unui singur defect corespunde protectiei impotriva contactului indirect (protectia la defect).

Contactul direct se refera la cazul unei persoane care vine in contact direct cu un conductor activ in conditii normale.

In cazul contactului direct masurile de protectie sunt:

 • izolarea conductoarelor in conformitate cu standardele in vigoare,
 • protectia cu carcase speciale cu elemente de protectie conforme,
 • amplasare inafara zonelor de accesibilitate sau protectie prin utilizarea de tensiuni foarte joase de siguranta.

La sfarsitul lucrarii, se verifica instalatia de impamantare, se masoara si se emite un buletin de verificare pram, valabil timp de 1 an de zile.

INSTALATII DE PARATRASNET

paratrasnet

Proiectam si executam sisteme complete de paratrasnet, atat in sistem clasic, cat si sistem PDA.

Dupa tipul captatorului, paratraznetele pot fi: paratrasnete verticale sau primar si paratrasnete orizontale sau de suprafata.

Paratraznetele au in componenta 3 parti principale:

 • Captatorul loviturii de traznet confectionat din material conducator
 • Conducatorul de legatura intre captator si prize de pamant
 • Priza de pamant a captatorului

Se poate folosi captatorul loviturilor de traznet. Acesta este  un paratraznet cu dispozitiv (PDA) care reprezinta o solutie eficienta si necostisitoare de protectie impotriva traznetului.

INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE

iluminat

Executam instalatii electrice de iluminat si prize daca toate elementele se monteaza in interiorul cladirilor, atunci instalatiile de iluminat si prize vor fi de interior.

In functie de destinati, sunt instalatii electrice interioare care servesc numai pentru iluminat, instalatii care sunt destinate alimentarii receptoarelor ( diversi consumatori) si instalatii electrice pentru ambele destinatii.

In locuinte, cladiri publice, birouri, instalatiile electrice se executa ingropat, iar in hale industriale, subsoluri, baraci pe santiere, instalatiile electrice se executa aparent.

__________________________________________________________________________________

Instalatii de degivrare

Sistemul de degivrare pentru acoperis se poate monta pe orice tip de acoperis, cu scopul de a preveni si indeparta depunerile de zapada si gheata si infiltratiile de apa pe sub acoperis. Sistemul de degivrare se poate monta pe toata suprafata acoperisului, pe anumite zone ale acoperisului, pe dolii. In general sistemul se monteaza pe o suprafata paralela cu jgheabul, avand o latime minima de 0,5 m. Sistemul de degivrare se utilizeaza in general in cazul acoperisurilor cu panta mica de scurgere a apelor pluviale.

Proiectare instalatii si bransamente electrice

Servicii complete de proiectare electrica. Realizam proiectare pentru bransamente si instalatii electrice pentru constructii civile si industriale, alimentari cu energie electrica. Intocmim documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru retele electrice.

  . Compania noastra va ofera o gama variata de servicii de proiectare a instalatiilor electrice.

– Intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii:

 •    Certificat urbanism pentru alimentare cu energie electrica
 •    Avize/Acorduri cerute prin certificatul de urbanism
 •    Autorizatie de construire pentru alimentare cu energie electrica

 – Proiecte tehnice:

 •    Pentru alimentare cu energie electrica a viitorului consumator.
 •    Proiect tehnic pentru instalatii de paratrasnet

Executie bransamente electrice si instalatii electrice

   Implementarea fiecarui proiect, este foarte importanta si trebuie facuta in conformitate cu normativele in vigoare.
  Fiecare proiect trebuie executat cu personal calificat, atestat ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice).
Pe acest segment, ARC va ofera o gama variata de servicii:
 •   Executie instalatii electrice pentru cladiri civile, industriale si rezidentiale
 •    Executie sisteme de paratrasnet
 •    Automatizari civile si industriale
 •    Bransamente electrice
 •    Prize de pamant
 •    Sisteme de iluminat ornamental si arhitectural

Masuratori PRAM

Verificarile periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritătii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti.  Recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificata, avizata sau certificata pram. Toate verificariele efectuate de catre specialistii ARC, sunt autorizate ANRE si se realizeaza in conformitate cu legislatia si normativele, in vigoare:

Masuratori rezistenta de izolatie cabluri electrice 

Masuratori rezistenta de dispersie priza de pamant

Masuraori ntivel tensiune, curent

Verificare continuitati

Pentru mai multe informatii sau cereri de oferta, nu ezitati sa ne contactati, prin formularul de contact sau telefonul afisat in sectiunea contact.