Categorii de consumatori

Intre furnizorul de energie electrica si consumatorii de energie electrica, prestarea serviciului de alimentare cu energie electrica se face pe seama unui contract de furnizare cu clauze diferentiate in functie de tipul consumatorului. Din acest punct de vedere, consumatorii de energie electrica sunt definiti astfel:

consumator final – persoana fizica sau juridica care consuma energie electrica pe baza de contract si ale carui instalatii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare , prin care primeste si in conditii determinate retransmite energie electrica unor subconsumatori .

– consumator casnic – Consumator care utilizeaza energie electrica in exclusivitate in scopuri casnice (pentru iluminat artificial in interiorul si exteriorul locuintei, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta). Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu si care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 220/380 V;

– consumator industrial si similar- consumatorul care foloseste energia electrica, in principal, in domeniul extragerii de materii prime, a materialelor sau a unor produse agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum. Prin asimilare, santierele de constructii, statiile de pompare, inclusiv cele pentru irigatii, unitatile de transporturi feroviare ,rutiere, navale si aeriene si altele asemenea, se considera consumatori industriali. Sunt definiti ca mici consumatori industriali cei cu puteri contractate de 100Kw sau mai mici pe loc de consum.

In functie de puterea electrica activa maxima simultan absorbita acesti consumatori se clasifica , la rindul lor astfel:

-Mici consumatori Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatorii noi – puterile maxime simultan absorbite solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare) de 100 kW sau mai mici pe loc de consum, cu exceptia consumatorilor casnici;

-Mari consumatori Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatori noi – puterile maxime simultan absorbite solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare) de peste 100 kW pe loc de consum.

Contractele de furnizare a energiei electrice au clauze diferentiate pentru marii si micii consumatori ;

– o categorie speciala de consumatori, o reprezinta sistemul electric de iluminat public stradal. Acesta, este alimentat din P.T. aferent zonei geografice

(urbane sau rurale) pe care o deserveste si este in patrimoniul administratiei locale (primarie), dar este exploatat de furnizorul de energie electrica. Cheltuielile ocazionate de energia electrica consumata si de cele de intretinere fiind suportate de administratia locala. In fiecare post de transformare exista punctul de delimitare (contor de energie ), specific oricarui racord electric

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *