Calitatea energiei electrice

Prin indicator de calitate întelegem o caracteristica de apreciere cantitativa a proprietatiilor unui produs, care este analiyat sub aspectul de îndeplinirii cerintelor privind elaborarea sa, expolatarea sau consumul. În ceea ce priveste energia electrica, scopul ideal urmarit de orice furnizor de energie electrica este de a pune în permanenta la dispozitia consumatorilor o tensiune altermativa sinusoidala, de fregventa si valoarea efectiva mentinute între anumite limite fixate contractual, egale pe cele 3 faze ale retelei.

Sistemul de indicatori ai calitatii energiei electrice trebuie sa permita masurarea/estimarea nivelului de calitate într-un anumit punct al retelei si la un moment dat, precum si compararea informatiei obtinute cu nivelul considerat optim sau cel putin tolerabil de majoritatea consumatorilor racordati la retiaua electrica respectiva.

În majoritatea tarilor, sistemul de indicatori ai calitatii energiei electrice este alcatuit din anumite caracteristici cantitative ale variatilor lente (abateri) sau rapide (fluctuatii) ale valorii efective a tensiunii, forma si simetria în sistemul trifazat, precum si caracteristicile de variatie lenta/rapida ale fregventei. Normele electrotehnice internationale sunt luate în considerare la întocmirea normelor nationale ale diverselor state, în unele privinte aceste norme find chiar mai severe decât recomandarile Comisiei Electrotehnice Internationale – CEI .

În Romania nu exista pana în prezent un standard unitar de calitate a energiei electrice, find definiti si normati individual, prin diferite acte normative, o parte din parametrii care pot prezenta interes in definirea calitatii energiei electrice. În acest context, problema tensiunilor nominale si a abaterilor admise ale tensiunii, fata de aceste valori, sunt precizate prin intermediul documentului STAS 930.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *