23, mart., 2019

putere

BATERII DE CONDENSATOARE PENTRU ÎMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE              Prin baterie de condensatoare se intelege ansamblul de condensatoare legate intre ele si utilizate in retelele electrice de distributie pentru reducerea consumului propriu tehnologic .              Bateriile de condensatoare sunt constituite fie din unitati monofazate conectate in dubla stea cu neutrul izolat fata […]