Protectia împotriva supratensiunilor
Supratensiunile la care pot fi supuse instalatiile electrice pot fi generate de:

– un defect de izolatie al instalatiilor de J.T. fata de instalatiile de înalta tensiune;

– descarcari atmosferice;

– manevrarea echipamentelor electrice;

– fenomene de rezonanta;

– întreruperea neutrului (N) în reteaua de J.T..

Aparatele de protectie la supratensiuni sunt de urmatoarele tipuri:

– tip A, pentru linii electrice aeriene (LEA);

– tip B, pentru cladiri cu bransament aerian sau subteran prevazute cu IPT;

– tip C, pentru cladiri cu bransament subteran sau aerian prevazute sau nu cu IPT;

– tip D, pentru protectia receptorului final.

 Protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica se face cu dispozitive de protectie la supratensiuni de tip B pentru tensiuni cuprinse între 0,4…4kV (0,5…2,5kV) pentru un curent maxim de descarcare de 30…140 (5) kA pentru timp de descarcare 8/20ms.Aceste dispozitive se monteaza în tabloul electric general, dupa sigurante si înaintea aparatelor de masura si înregistrare si au în componenta eclatoare, separatoare termice si varistoare cu oxid metalic.

Echiparea instalatiei electrice cu astfel de aparate este necesara numai în cazul în care constructia este prevazuta cu instalatie de protectie împotriva trasnetelor sau este alimentata prin racord aerian la reteaua de joasa tensiune. 

Protectia impotriva supratensiunilor accidentale generate de comutatie pe sarcini inductive sau capacitive (actionari ale echipamentelor electrice) se face cu aparate de protectie la supratensiuni de comutatie de tip C pentru retele de 75 – 500V în reteaua de alimentare de joasa tensiune.

Echiparea cu aparate de acest tip este necesara atât în cazul constructiilor echipate cu instalatie de protectie împotriva trasnetelor, cât si în cazul celor neechipate, indiferent de modul de racordare (aerian sau subteran) la reteaua de joasa tensiune.

Aceste aparate pot contine protectie dinamica, protectie termica, varistor cu oxid metalic si eclator cu descarcare în gaz si se monteaza în tabloul principal sau secundar.

 Aparatele de protectie la supratensiuni de tip B si C care nu sunt prevazute cu cartuse intersanjabile, trebuie separate în tabloul electric printr-un separator legat în paralel, care sa permita înlocuirea aparatului defect si realimentarea instalatiei generale.

 Protectia individuala a receptoarelor (protectie finala) la supratensiuni induse si remanente se face cu aparate de protectie la supratensiuni de tip D pentru retele de 230 V. Pentru aparate de laborator, echipamente electrice si tehnica de calcul, aparatele de protectie sunt echipate cu control termic de functionare pentru echilibrarea de potential între cablurile de antena si alimentare electrica si cu filtre antiparazite de banda larga.Aceste aparate se monteaza în prize cu contact de protectie. Toate aparatele de protectie la supratensiuni asigura o protectie eficienta numai daca rezistenta de dispersie a prizei de pamânt a instalatiei electrice este corespunzatoare (R ≤ 1 W pentru priza comuna cu priza IPT, R ≤ 5 W pentru priza de pamânt separata naturala sau R = 1 W pentru priza de pamânt artificiala).

Protectia impotriva supratensiunilor 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *