Pozarea caablurilor – Moduri principale de pozare a cablurilor si conductoarelor izolate

Mod de pozareCabluriConductoare izolate
Fixare directa pe peretiDaNu
Tuburi de protectie în montaj aparentDaDa
Tuburi de protectie în montaj îngropatDa**Da
Pozare pe poduri de cabluriDaNu
Pozare în profile prefabricate (plinte, jgheaburi etc.)DaDa*

Pozarea cablurilor

*) Cu conditia ca profilele sa aiba pereti plini si sa fie prevazute cu un capac ce poate fi demontat numai cu ajutorul unei scule.**) Numai pe portiuni scurte pentru un racord la utilaje, treceri prin pereti, plansee etc.Conductele electrice trebuie protejate mecanic pe toata lungimea lor, fara discontinuitati. Atunci când tuburile de protectie sunt montate înglobat în elementele de constructie, accesoriile de îmbinare ale acestora trebuie sa asigure etanseitate în timpul prizei cimentului.. Stabilirea traseului tuburilor de protectie trebuie sa se faca astfel încât sa nu fie posibila acumularea apei de condensatie în nici un punct al acestuia.. Tuburile de protectie trebuie pozate astfel încât sa nu fie posibila patrunderea apei.. Tragerea conductelor electrice în tuburile de protectie, în plinte sau în profile se face numai dupa montarea lor si a accesoriilor acestora.. Pentru a îndeplini conditiile de instalare a conductelor electrice si pentru a îndeplini conditia de limitare a temperaturii de functionare normala, sectiunea totala a acestora (conducte izolate) trebuie sa fie cel mult egala cu 1/3 din sectiunea interioara a tubului de protectie sau a profilelor. În cazul tragerii unui singur cablu în tub, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al cablului trebuie sa fie de cel putin 1,5. Atunci când se utilizeaza tuburi de protectie metalice, acestea trebuie legate la pamânt. Tuburile metalice nu trebuie utilizate drept conductoare de legare la pamânt sau drept conductoare de protectie.Atunci când se utilizeaza tuburi de protectie metalice din materiale feromagnetice, toate conductoarele aceluiasi circuit electric, inclusiv conductorul de protectie trebuie instalate în acelasi tub. Face exceptie conductorul PE fara izolatie care trebuie instalat separat.. Tuburile de protectie pozate în canale tehnice si îmbinarile lor trebuie sa fie etanse. Tuburile de protectie metalice trebuie montate astfel încât sa se asigure evacuarea apei de condensatie..

Pozarea tuburilor de protectie ale instalatiei electrice în slituri practicate în plansee este interzisa. Tuburile de protectie pot fi înglobate în plansee la turnarea acestora sau pot fi montate peste placa si înglobate în sapa de egalizare. Capacele dozelor derivate trebuie sa ramâna accesibile si demontabile dupa încastrarea în elementul de constructie.. Golurile pentru traseele electrice din constructie trebuie sa permita trecerea libera a tuburilor de protectie..

Tuburile de protectie care se monteaza în golurile constructiei trebuie sa fie etanse în situatiile în care este cazul.. Atunci când plafoanele false sunt formate din panouri demontabile, distributiile electrice trebuie sa fie fixate independent de aceste panouri (vezi fig. 5.1).. Plintele sau profilele trebuie alese si pozate astfel încât sa nu dauneze conductoarelor electrice.

Ele trebuie suporte, fara a crea pericole, influentele externe la care sunt supuse.. În plinte sau profile cu capac demontabil cu ajutorul unei scule, sunt admise conexiuni realizate conform paragrafului “Conexiuni” din prezentul ghid.. Plintele sau profilele ale caror capace sunt demontabile fara ajutorul unei scule sau au pereti perforati, pot fi utilizate numai în încaperi pentru echipamente electrice.. De preferinta, în plinte sau profile, conductoarele electrice se pozeaza într-un singur strat.. Un tub sau un compartiment al unei plinte, poate sa contina conductoare izolate apartinând unor circuite diferite alimentate la aceeasi tensiune nominala.Daca conductoarele izolate care trec prin acelasi tub sau compartiment al unei plinte apartinând unor circuite diferite, alimenteaza acelasi aparat sau echipament, atunci fiecare circuit trebuie protejat separat împotriva supracurentilor.

Pozarea cablurilor!!

Nu se admite utilizarea aceluiasi conductor neutru (N) pentru mai multe circuite individuale.. În cazul distributiilor prefabricate de tip industrial, producatorul trebuie sa precizeze urmatoarele valori pentru calculul impedantelor buclelor de defect necesare verificarii conditiilor de protectie împotriva atingerilor indirecte:- Rc – rezistenta fiecaruia dintre conductoarele active la temperatura de 20°C;- Rr – rezistenta fiecarui conductor activ atunci când echilibrul termic este atins;- X – impedanta medie pe metru de lungime a conductoarelor active, în regim trifazat echilibrat, pentru curentul si frecventa nominala;- RPE – rezistenta ohmica pe metru de lungime a conductorului de protectie;- Zb – impedanta pe metru de lungime a buclei de defect având configuratia cea mai defavorabila;- pentru conductoarele active, buclele faza – faza si faza – neutru;- bucla faza – conductorul de protectie. Distributiile prefabricate trebuie sa aiba gradul de protectie corespunzator încaperii sau amplasamentului în care se instaleaza, conform normativului I.7.. Nu este permisa utilizarea distributiilor prefabricate în bai sau în încaperi cu dusuri.. Amplasarea elementelor si accesoriilor (elemente de îmbinare, de schimbare a directiei, de ramificatie etc.) precum si fixarea lor, trebuie sa se faca conform indicatiilor date de producator.. Aparatele si accesoriile integrate în distributiile prefabricate destinate sa alimenteze conductoare externe (de exemplu prize, blocuri de jonctiuni) trebuie sa fie corespunzatoare normelor produs).. Instalatiile electrice în distributii prefabricate trebuie sa aiba curentul nominal si caderea de tensiune corespunzatoare cel putin puterii transportate în functionare normala.

Pozarea cablurilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *