Legăturile electrice – conditii tehnice

– Legăturile electrice ale conductoarelor sau barelor între ele, la aparate sau elemente metalice, se execută prin metode şi mijloace prin care să se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor îmbinate, sigure în timp şi uşor de verificat.

– Alegerea metodelor şi a mijloacelor de executare a legăturilor electrice trebuie să se facă în funcţie de materialul şi secţiunea conductoarelor sau barelor şi de caracteristicile mediului.

-. Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac numai în accesoriile special prevăzute în acest scop (doze, cutii de legătură, etc.).

– Se interzice executarea legăturilor electrice între conductoare în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie, plintelor, golurilor din elementele de construcţie şi trecerilor prin elemente de construcţie.

Legaturile electrice

– Se interzice supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune. Fac excepţie de la această prevedere legăturile liniilor de contact ce alimentează receptoarele mobile şi legăturile conductelor electrice instalate liber, pe suporturi corespunzător alcătuite şi dimensionate.

– Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă izolantă, capsule izolante, etc.) care trebuie să asigure legăturilor acelaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor.

– Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoarele de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule şi accesorii corespunzătoare.Legăturile conductoarelor de cupru executate prin răsucire şi matisare trebuie să aibă minimum 10 spire, o lungime a legăturii egală cu de 10 ori diametrul conductorului dar de cel puţin 2 cm şi se cositoresc.

– Legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între conductoare de aluminiu trebuie să se facă prin cleme speciale (cu suprafeţe de strângere striate şi elemente elastice). Prin presare cu scule adecvate şi elemente de racord speciale, prin metalizare asociată cu lipire sau prin sudare.Înainte de executarea legăturii, capetele conductoarelor de aluminiu se curăţă de oxizi.

Face excepţie legătura executată prin presare care nu necesită o astfel de pregătire.- Se interzice executarea legăturilor electrice la conductoare de aluminiu, prin simpla răsucire.

Legaturile electrice – Electrician autorizat – 0723 758 558

– Legăturile electrice între conductoare de cupru şi conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale (cupal), metalizare asociată cu lipire sau prin presare.

– Legăturile electrice ale barelor se execută cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare.

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, maşini, elemente metalice, etc. se face prin strângere mecanică cu şuruburi, în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu 10 mm2 şi direct sau prin intermediul papucilor sau clemelor speciale, în cazul conductoarelor cu secţiuni egale sau mai mari de 16 mm2.

La conductoarele care se leagă la elemente mobile, legăturile se prevăd cu elemente elastice cu suprafeţe triate.

Legaturile electrice – Electrician autorizat – 0723 758 558

– La legăturile electrice realizate prin strângere mecanică, suprafeţele de contact ale conductoarelor şi barelor trebuie pregătite înainte de execuţie prin curăţire până la luciu metalic;

la conductoarele de aluminiu curăţirea se face sub vaselina neutră. Suprafeţele curate se protejează prin cositorire la conductoarele multifilare din cupru sau oţel.

În încăperi din clasele de mediu AD 4, AF 3, AF 4 (U 3, K) şi în zona litoralului AF2 (ZL) suprafeţele curate la conductoarele multifilare şi barele de cupru sau oţel trebuie protejate împotriva coroziunii prin mijloace adecvate (de ex. cositorire).

-. Legaturile de protecţie trebuie executate conform STAS 12604/4,5, prin sudare sau prin înşurubări, cu contrapiuliţe, inele de siguranţă (şaibă elastică) pentru asigurarea împotriva deşurubării.

Legaturile electrice 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *