0729 790 640
info@arcmag.ro

Verificari pram | Masuratori pram Pitesti

88 / 100

Verificari PRAM, masuratori prize de pamant si instalatii electrice Pitesti

Alegeti servicii de calitate

Ce inseamna masuratori si verificarile unei instalatii?

PRAM înseamnă verificari si masuratori ale prizelor de împământare, paratrăsnetelor, cablurilor electrice si tablouri electrice.
De obicei, verificarea se face anual, iar scopul acestei verificări este de a preveni electrocutarea personalului care utilizează instalația electrică și echipamentele de lucru.

Mai mult, previne incendiile și distrugerea aparaturii electrice.În urma acestei verificări de către o societate sau o persoană specializată și certificată în domeniu (autorizată ANRE), se eliberează un buletin ce atestă neconformitățile constatate.

Neconformitățile trebuiesc remediate imediat. Lipsa buletinului de conformitate poate aduce o amendă de până la 10.000 lei, conform art. 39 (9.f) din Legea 319/2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă. Servicii instalatii electrice in Pitesti, Topoloveni, Arges

Periodicitatea verificarilor!

Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an; b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.      Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata deoarece prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.   

Electrician!

 
Electrician autorizat ANRE!! 
Masuratori si verificari periodice - Acestea pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi :
1. Inspectoratul Teritorial de Munca. 2. Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.  
   Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor.In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.  

   Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare.   In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.      Toate acestea sunt executate de personal cu indelungata experienta in domeniu si care dispune de o dotare de ultima generatie conforma cu standardele si normativele in vigoare.     Va putem oferi acest serviciu dispunind de oameni cu calificare si experienta, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

Legislatie

Verificarile , sunt reglementate prin lege, de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei Electrice.

D.G.P.S.I.-004 – DISPOZITII GENERALE – privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatic:

Art. 20. – Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:

a) zilnic, vizual;
b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.
Art. 94. – Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

5. Hotararea de Guvern 1146 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 3 octombrie 2006)

Art. 3.3.16.2. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

6. HOTĂRÂRE Nr. 1146 din 30 august 2006 – privind cerinŃele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

7. Norme tehnice

NTE 01 116/2001 – Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice:

20.2. Verificarea gradului de corodare a instalaţiilor de legare la pământ
Momentul efectuării probelor
După 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani
– Ordin nr. 108 din 1 August 2001/Ministerul de Interne/pentru aprobarea DGPSI 004-
Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice:
Art. 94. Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an

Obligativitate verificarilor!

Fiecare societate comerciala, are obligativitatea de a planifica si realiza verificarea pram a instalatiilor electrice, cel putin o data pe an, iar in anumite cazuri, de doua ori pe an.

Verificari PRAM APARAT
Eletest

Buletinul - Avizul verificarilor instalatiei electrice

Acest buletin, reprezinta rezultatul tuturor masuratorilor si verificarilor efectuate de catre electricianul autorizat. El face obiectul controalelor ITM si ISU. Ne detinerea sau expirarea avizului, reprezinta amenda contraventionala. Verificari instalatii electrice .

Electrician autorizat ANRE

Cine are dreptul de a efectua masuratori in instalatiile electrice?

Acest lucru este este reglementat prin leg, iar acest proces nu poate fi realizat decat cu personal calificat si autorizat, adica, cu electricieni autorizati ANRE. Orice fel de verificare, realizata de catre o alta persoana, in afara de cei abilitati prin lege, sunt nule si ilegale.

Necesitate

Verificarea periodica a instalatiilor electrice este esentiala, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi:

 • incarcare excesiva a circuitelor,
 • uzura echipamentelor,
 • coroziune,
 • imbatranirea izolatiilor (izolatia cablurilor),
 • contacte imperfecte,
 • sau dupa caz improvizatii.

In urma verificarii se intocmeste un buletin de verificare care cuprinde:

 • conditiile de masurare,
 • tipul aparatului folosit la masuratoare si clasa de precizie,
 • numele executantul si locul masurarii (acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompierii),
 • copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare,
 • copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa emita buletin.

In cazul in care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta pericol de electrocutare iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet, iar firma noastra va emite un raport cu masuri. Pentru evitarea evenimente nedorite putem remedia problemele contracost si executam reverificare. In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

 Verificarile cuprind o serie de masuratori pentru: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare.

In urma analizarii acestor masuratori se emit rapoarte de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Prin verificarea periodica se previne electrocutarea personalului care utilizeaza instalatia electrica si a echipamentului de lucru, precum si incendierea cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice. Verificari prize de pamant.

Electrician autorizat ANRE!
Serviciile noastre

Suntem o companie atestata ANRE si va punem la dispozitie un set de servicii in domeniul electric si mai ales in zona de verificari instalatii electrice.

Efectuam verificari si masuratori pentru prize de pamant si continuitati.

Realizam verificari si masuratori pentru rezistenta de izolatie a cablurilor electrice.

Verificari si masuratori pentru tablouri electrice.

Contactati-ne!

Doriti un buletin, Aviz, nu ezitati sa ne contactati. Raspundem prompt la orice solicitare!