Publicat pe Lasă un comentariu

Comanda cu inversare de sens si protectia unui motor asincron

Comanda cu inversare de sens si protectia unui motor asincron

            In figura 5.4. este prezentata schema electrica desfasurata de comanda (cu contactoare de curent alternativ), protectie si inversare de sens a unui motor asin­cron cu rotor in scurtcircuit. Mentionam ca pornirea prin conectare directa la retea este posibila doar in cazul motoarelor de mica putere.

Figura 5.4. Schema electrica de comanda, protectie si inversare de sens a unui motor asincron

F1, F2, F3, F5 – sigurante fuzibile, F4 – releu termobimatalic, K1, K2 – contactoare electromagnetice, S­1, S2, S3 – butoane de actionare, M – motor asincron cu rotorul in scurtcircuit.

            Schema electrica cuprinde doua contactoare K1 si K2 ce pot asigura prin in­versarea a doua faze statorice ale statorului functionarea motorului asincron in am­bele sensuri de rotatie. Pentru a preveni manevrele gresite schema circuitului de comanda trebuie prevazuta cu o serie de blocaje care sa impiedice actionarea si­mul­tana a celor doua contactoare (echivalenta cu scurtcircuit la bornele retelei).

            Bu­toanele de actionare S2, S3 comanda rotirea spre stanga sau spre dreapta a moto­rului M si sunt prevazute cu cate doua contacte, unul normal deschis (2 – 4) si unul normal inchis (1 – 3), care actioneaza simultan. In serie cu bobinele celor doua con­tactoare se afla cate un contact normal inchis a celuilalt contactor.

            Daca mo­to­rul nu este conectat contactele K1 (3–5) si K2 (3–5) sunt inchise si prin actionarea unuia din butoanele de pornire (S2 sau S3) se asigura alimentarea bobinei contac­to­rului K1 (0–1) sau K2 (0–1). Daca spre exemplu am actiona butonul S2 alimentand bobina contactorului K1 acesta isi inchide contactele principale K1 (2–4, 6–8, 10–12) si asigura un sens de rotatie al motorului.

            Pentru inversarea sensului de rotatie a motorului, acesta trebuie mai intai oprit prin actionarea butonului S1 si apoi prin actionarea lui S3 se asigura conec­ta­rea contactorului K2, care isi inchide contactele principale, contactul de automen­ti­nere K2 (14–16) si isi deschide contactul auxiliar de interblocare K2 (3–5). Prin o­prirea motorului inaintea inversarii de sens se elimina posibilitatea unor manevre gresite si se reduce socul de curent (la inversarea brusca a sensului campului mag­netic invartitor socul de curent este dublul curentului de pornire a motorului.

Publicat pe Lasă un comentariu

Comanda si protectia unui motor asincron cu pornire stea-triunghi

Comanda si protectia unui motor asincron cu pornire stea-triunghi

            Majoritatea motoarelor nu permit pornirea prin conectare directa la retea si necesita metode speciale de pornire care urmaresc reducerea socului de curent con­comitent cu obtinerea unor parametrii energetici cat mai buni.

            Una din metodele cele mai folosite de pornire a motoarelor asincrone cu ro­tor in scurt circuit este pornirea stea–triunghi a carei schema electrica desfasurata este prezentata in figura 5.4.

            Conform diagramei prezentate in figura 1.27 la pronirea stea–triunghi dato­ri­ta alimentarii initial a motorului cu tensiunea de faza, curentul de pornire (dar si mo­mentul de pornire) sunt de trei ori mai mici decat in cazul conectarii directe la retea la tensiunea de linie. Rezulta ca aceasta metoda de pornire se poate aplica mo­toarelor cu porniri usoare (cu sarcina redusa sau cu cuplaje). Motarele asincrone cu rotor in scurtcircuit care folosesc pornirea stea–triunghi trebuie sa aiba tensi­u­nea nominala egala cu tensiunea de linie a retelei si sa aiba acces la ambele capete ale bobinelor statorice (sase borne statorice pe cutia de borne).

            Pentru ponire se actionaza butonul S2 care alimenteaza bobina contactorului K2 daca contactl normal inchis de interblocare K3 (3–5) nu este deschis.

Deci daca conectiunea triunghi nu este realizata K2 prin contactele sale principale realizeaza conexiunea stea si apoi prin K2 (14–16) alimenteaza bobina contactorului principa­le K1 (0–1) care se automentine prin K1 (14–16).

O data cu alimentarea lui K2 este alimentata si bobina releului de timp K4T (0–1) care isi incepe temporizarea. Dupa trecerea timpului prestabilit contactorul K4T isi deschide contactul normal inchis cu temporizare la actionare K4T (3–5) deconectand contactorul K2 si readucand in pozitia inchisa contactul K2 (3–5). In acest moemnt se realizeaza conexiunea tri­unghi prin contactele principale ale contactului K3. Motorul ramane alimentat in regim de durata in conexiune triunghi.

STEA – TRIUNGHI

Figura 5.5. Schema electrica de comanda cu contactoare de c.a., protectie si pornire Y-D a unui motor asincron cu rotorul in scurtcircuit

F1, F2, F3, F5 – sigurante fuzibile, F4 – releu termobimatalic, K1, K2, K– con­tac­toa­re electromagnetice, K4T – releu de timp cu temporizare la actionare, S­1, S– bu­toa­ne de actionare, M – motor asincron cu rotorul in scurtcircuit.

            Pentru oprire se actioneaza butonul S1 care intrerupe alimentarea schemei de comanda si aduce la starea initiala instalatia.

             Schema contine transformatorul de separare T1 cu rolul de a separa galvanic instalatia de comanda de cea de forta. Puntea re­dre­soare V alimenteaza schema de comanda cu tensiunea continua necesara. Si­gu­ran­tele FF9 asigura protectii la scurt circuit a instalatiei de forta si de comanda. Rezistentele R1, R2, R3 sunt rezistente economizatoare cu rolul de a limita curentul prin bobinele de c.c. ale contactoarelor si de a limita in acest mod solicitarea lor ter­mica.

Publicat pe Un comentariu

Pornirea stea – triunghi

Electrician Instalatii electrice si verificari PRAM

Multe motoare nu permit pornirea prin conectare directa la reteaua electrica si necesita metode speciale de pornire pentru reducerea socului de curent con­comitent cu obtinerea unor parametrii energetici cat mai buni. Cea mai folosita metoda de pornire a motoarelor asincrone cu ro­tor in scurt circuit este pornirea stea–triunghi, aceasta schema desfasurata o prezentatam in figura urmatoare:

Schema explicata:

Pentru ponire actionam butonul S2 ce va alimenta bobina contactorului K2, daca contactul normal inchis de interblocare K3 (3–5) nu este deschis. Deci daca conectiunea triunghi nu este realizata K2 prin contactele sale principale realizeaza conexiunea stea si apoi prin K2 (14–16) alimenteaza bobina contactorului principa­le K1 (0–1) care se automentine prin K1 (14–16). O data cu alimentarea lui K2 este alimentata si bobina releului de timp K4T (0–1) care isi incepe temporizarea. Dupa trecerea timpului prestabilit contactorul K4T isi deschide contactul normal inchis cu temporizare la actionare K4T (3–5) deconectand contactorul K2 si readucand in pozitia inchisa contactul K2 (3–5). In acest moemnt se realizeaza conexiunea tri­unghi prin contactele principale ale contactului K3. Motorul ramane alimentat in regim de durata in conexiune triunghi.

F1, F2, F3, F5 – sigurante fuzibile, F4 – releu termobimatalic, K1, K2, K– con­tac­toa­re electromagnetice, K4T – releu de timp cu temporizare la actionare, S­1, S– bu­toa­ne de actionare, M – motor asincron cu rotorul in scurtcircuit.

            Pentru oprire se actioneaza butonul S1 care intrerupe alimentarea schemei de comanda si aduce la starea initiala instalatia.